Studieprofil: Lærerstuderende ved Professionshøjskolen Absalon

Fakta om uddannelsen

  • Uddannelsens længde: 4 år
  • Praktik: 3 forskellige praktikperioder
  • Åbent hus: Se mere her.
  • Bliv studerende for en dag: se mere her.
  • Læs mere om uddannelsen her.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Professionsbachelor

Svend Holstein Ipsen er 27 år og lærerstuderende ved Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Han begyndte på studiet sommeren 2015 og er nu i gang med sit 6. semester

Hvorfor valgte du dette studie?

»Det har egentlig nok meget at gøre med, at min mor er folkeskolelærer. Men jeg har også altid været glad for at gå i skole. Så på den måde er det egentlig meget naturligt for mig at være lærer.«

»Jeg begyndte for år tilbage på en BA i Markeds- og ledelsesantropologi på universitetet. Jeg var glad for studiet, men da jeg havde færdiggjort min bachelor – og overbygningen stod for døren – erkendte jeg, at jeg ikke kunne se mig selv i et arbejdsliv med den uddannelse. Så jeg spurgte mig selv; ”hvor kan jeg så se mig selv…” Og svaret kom ret hurtigt; lærergerningen. For mig handler det meget om, at med en uddannelse som lærer er der så mange muligheder – både i og uden for skoleverdenen.«

Hvad er dit drømmejob?

»Egentlig tænker jeg mere i, hvor jeg kan gøre en forskel, og hvor jeg kan få en afvekslende og udfordrende arbejdsdag – og det kan jeg som lærer. Hver dag er man, som lærer, sammen med børn og elever i en spændende og vigtig tid i deres liv. På grund af de fag, jeg har valgt, underviser jeg selv mest udskolingselever. For mig er drømmejobbet det job, der giver mulighed for at kunne påvirke eleverne i en positiv retning.«

»Desuden har jeg, som lærer, også selv stor indflydelse på min egen hverdag – det er blandt andet noget af det, der giver det afvekslende arbejdsliv. Der et rigtig mange muligheder i forhold til, hvordan man kan stykke sin arbejdsdag og den enkelte undervisningstime sammen. Jeg ser et hav af muligheder!«

»Mine undervisningsfag er samfundsfag og matematik for 4. – 10. klasse – og idræt på de samme årgange. Jeg valgte udskolingen og mellemtrinnet i matematik, fordi jeg er god til det og kan gøre det virkelighedsnært netop for de årgange. Samfundsfag er en faglig interesse, som opstod i kraft at mit tidligere studie. Det er en positiv udfordring for mig at gøre det fag interessant for eleverne… Og så er idræt med til at gøre min hverdag afvekslende og aktiv – idræt i dag er et helt andet fag, end det var tidligere.«

Hvorfor valgte du lige netop Professionshøjskolen Absalon?

»Altså først og fremmest er Absalon praktisk for mig, da jeg bor i Roskilde. Men jeg vidste også, før jeg begyndte på Absalon, at her er mange studerende fra oplandet – og det giver en super dynamik, da vi er meget forskellige. På en eller anden måde er folk her bare ikke så ens, som jeg forestiller mig kunne være tilfældet i København. Jo, og så det faglig høje niveau.«

Hvordan oplever du underviserne og undervisningen på læreruddannelsen?

»Vi har helt sikkert nogle dygtige, engagerede og vildt kompetente undervisere. Som studerende bliver man udfordret på sin faglighed og får spændende input. Jeg har også selv gode relationer til mine undervisere. Generelt oplever jeg, at vi studerende er trygge ved vores undervisere, og at der opstår meget tillidsfulde relationer – nok fordi det er et studie, hvor man arbejder meget med sin personlighed – og ledelsen er god til fx at inddrage os studerende – jeg oplever i hvert fald, at de er villige til at være i dialog med os og inddrage os.«

»Undervisningen er meget afvekslende. Jeg oplever faktisk ofte, at vores undervisere er gode til at bruge det, som vi bliver undervist i, altså godt planlagt undervisning, didaktik og klasserumsledelse. Og så er jeg rigtig glad for, at vi har 3 gange 6 ugers praktik og praksisforløb. Det giver en helt anden læring, at man på uddannelsen har mulighed for at prøve sin viden af i praksis – i både kortere og længere perioder. Jeg har også selv studiejob som vikar på en folkeskole, så jeg har mulighed for løbende at prøve de teorier af, som vi bliver præsenteret for i undervisningen – og jeg kan derfor også løbende reflektere over min praksis, hvilket er meget væsentligt at kunne som lærer.«

 

 

Hvordan oplever du studiemiljøet og det sociale på uddannelsen?

»Jeg synes, at miljøet er super – og det er det blandt andet fordi både undervisere og ledelse viser interesse for at inddrage os studerende i det, der foregår på uddannelsen. Det sociale fungerer også rigtig godt – der er et godt sammenhold. Det stamhold, som jeg begyndte på, har budt mange andre studerende ind i fællesskabet. Vi er mange, der ses meget uden for undervisningen. Der bliver også taget initiativ til arrangementer, blandt andet fredagsbar og ekstra træning. Men vi laver også selv arrangementer uden for selve campus.«

Kan du nævne Top 3 gode oplevelser på Læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde?

»Ja! Nummer et må helt klart være vores fællesskab. Det giver mig lyst til at komme til timerne – og det at jeg kommer hver dag, giver jo bonus i forhold til en høj faglighed… dobbelt gevinst!«

»Nummer to er specialiseringsmodul; klasseledelse og relationskompetence… det er valgfag. Jeg erfarer konstant, hvor brugbare kompetencerne derfra er i praksis.«

»Den sidste må være idrætsfaget. Der har været en enorm udvikling i det fag – og i den kultur, der er omkring faget. Det er klart det fag, jeg glæder mig mest til at komme ud og undervise i, når jeg er færdig.«

Hvad skal kommende studerende, i dine øjne, glæde sig mest til?

»De skal glæde sig mest til det miljø, der er omkring både uddannelsen og det at være folkeskolelærer – begge dele rummer stor forskellighed, mange gode oplevelser og udfordringer.«

LÆS OGSÅ: Professionsbachelor i Offentlig Administration

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Q&A Fakta om Læreruddannelsen

Hvorfor skal man vælge læreruddannelsen?

»Det skal man, blandt andet, hvis man har et eller flere fag, som man har en særlig interesse i eller brænder for. Man får, på læreruddannelsen, en særlig mulighed for at fordybe sig i sine fag og ’nørde’ lidt med dem. Man skal helt sikkert også overveje lærergerningen, hvis man gerne vil gøre en forskel for børn og unge. Som lærer får man mulighed for at skabe relationer med sine elever og se dem blomstre, både fagligt og personligt. Det betyder også, at man som lærer er med til at udvikle børn og unge fagligt og socialt.«

Hvor vil man komme til at arbejde, hvis man uddanner sig til lærer?

»Som lærer vil der ofte være jobmuligheder i nærheden af dit hjem på folkeskoler, private friskoler, efterskoler o.lign. Det betyder en del for mange, når de selv stifter familie, at de ikke skal bruge flere timer på transport dagligt. Bortset fra det geografiske, så arbejder de fleste lærere i dybt engagerede fællesskaber. Fællesskaber, der både er engagerede i deres arbejde med eleverne og for at gøre en positiv forskel for dem – men også i et fællesskab omkring skolen og hinanden.«

»Mange læreruddannede ender dog også med at arbejde med andet end specifikt lærergerningen. Det kan fx være at man flere års erfaringer som lærer vælger at søge nye udfordringer som eksempelvis foredragsholder, coach, vejleder eller…?«

Er man færdiguddannet, når man har bestået sidste eksamen på læreruddannelsen?

»Ja, det er man. Men der er flere muligheder for at studere videre.«

Hvor kan man læse til lærer?

»Det kan man blandt andet på Professionshøjskolen Absalon i hhv. Roskilde og Vordingborg. Her har man stykket fleksible uddannelsesmuligheder sammen til de studerende. Hos Absalon tilbyder man nemlig både den fleksible læreruddannelse bygget op af 3 favoritfag, læreruddannelse via e-læring, en skolebaseret læreruddannelse med løn, men også profiluddannelser, hvor man opnår en faglig profil som fx musikprofil, international talentlinje, SCI-TEK-talentlinje, sprogprofil med fx spansk eller talentlinjen sport og bevægelse.«

Hvordan bliver man optaget på læreruddannelsen?

»Som udgangspunkt kræver det en studentereksamen med et karaktergennemsnit på 7. Man kan dog også søge ind på læreruddannelsen gennem kvote 2, hvor man skal til optagelsessamtale som en del af sin ansøgning. Man kan dog også læse til lærer med merit, hvis man har en anden uddannelse med sig i forvejen.«

Hvordan foregår undervisningen på læreruddannelsen?

»På læreruddannelsen bliver man i særlig grad ’udsat’ for det, som man selv bagefter skal mestre som lærer. Det vil sige, at man både modtager holdundervisning, laver gruppearbejde og individuelt arbejde. Man kommer også på ekskursioner og arbejder med projekter, ligesom man kan komme på studieture og kan deltage i frivillige undervisningstilbud – og så selvfølgelig de vigtige praktikperioder, hvor man kan prøve sig selv af som lærer og eksperimentere med de ting, man lærer i undervisningen. E-læring og udlandsophold er også muligheder, man kan gøre brug af som lærerstuderende.«

 

 

Betalt indhold

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *