Gode råd til din mundtlige eksamen

Det samme overblik, som du til den skriftlige eksamen skal have over dine noter og andet samt over det, du vil skrive – det skal du have til den mundtlige. Noterne og al den anden viden, skal du have ‘i hovedet’ og hvad du vil sige, kan du have på PP eller i en anden digital eller papir-form.

Det overblik, som den skriftlige eksamensopgave skal vise, handler blandt andet om, at formidlingen af din viden skal være let at modtage og virke overbevisende – det samme gælder til den mundtlige. Men naturligvis skal formidlingen være anderledes, når det er mundtlig formidling.

Mange fokuserer meget på, at man ikke må gå i stå og blive usikker. Mange gode råd går derfor på, at “du skal virke sikker på dig selv”, “giv et fast håndtryk, når du hilser på censor”, “sørg for at virke sikker og kig dem i øjnene” og så videre. Alt dette handler naturligvis om at formidlingen bliver glidende og overbevisende, som en del af alt dette. Men  prøv at fokusere på det den anden vej, for egentlig handler det ikke om øjenkontakt, fast håndtryk og sikker talestrøm… det handler om formidlingen – og ja, den kan hænge sammen med de andre ting. 

Prøv i stedet at fokusere på at have styr på din viden, dine noter hvis du må have dem med, forberede en god disposition på en PP, som du tager dig god tid til at lære godt at kende, så du kan finde rundt i den og bruge den som guide, når du skal præstere.

Øv dig på, hvad du vil sige, hvis du kan det. Læs godt op, lave huske-remser eller lignende. Pointen er her, at hvis du har styr på din viden, dine ting, hvilken rækkefølge du vil sige tingene i og har en ‘krykke’ i form af en god og for dig velkendt PP, så vil du ikke blive så nervøs – og så kommer evnen til øjenkontakt og fast håndtryk af sig selv.

En anden vigtig pointe for at virke nogenlunde tilpas og selvsikker i situationen er, at du skal være ‘på det rene med’ betydningen af din præstation. Her mener vi ikke, at du skal tale eksamen op i værdi – men nærmere indkode i din hjerne, hvor lidt betydning lige præcis denne ene eksamen har. Herudover kan du bekræfte det for dig selv regelmæssigt. Det kan du gøre ved at skrive det ned igen og igen eller lave et lille mantra som du reciterer for dig selv. Der nok er grænser for hvor galt det kan gå og at eksamen ikke har noget at gøre med, hvem du er, hvad du har af værdi for andre mennesker eller hvor meget udfaldet egentlig fortæller om, hvad du kan. En eksamen er jo oftest ikke andet end et udtryk for dagsformen. 

Hvis du gør disse ting, så vil du højst sandsynligt være mere rolig i eksamenssituationen, og deraf vil din sikkerhed, din overbevisende tale komme, fordi du bliver mere afslappet og sikker på dig selv, fordi du ikke giver situationen unødig magt og dermed bliver nervøs.

“Jamen, er der så slet ikke noget praktisk man kan gøre for at præstere bedre ved en mundtlig eksamen?” –  Jo, det er der da. Det handler – hvis altså du har styr på det faglige – primært om at opbygge din fremlæggelse eller pitch ordentligt. Der er flere måder at gøre det på og ofte vil det også handle om det enkelte fag og eksamensformen. Men her vil vi komme med lidt generelle tips. 

Sådan bygger du din disposition eller pitch op

Tænk på, at det som oftest handler om at vise, at du ved hvordan og hvorfor du skal bruge det, du har lært eller den viden du har opnået i faget op til en eksamen. Det gør du primært ved at begynde med (eventuelt retorisk) at stille ‘hv-spørgsmål’.

Hvis der har været en problemformulering i forbindelse med den opgave eller det emne, som du har arbejdet med op til eksamen, så begynd med at nævne den – lad så resten af din disposition være overskrifter for, hvordan du har løst opgaven.

Har der ikke været en opgave, case eller lignende  i forbindelse med din eksamen, så begynd med det redegørende – den del, hvor du nøjes med at genfortælle din viden og gå først derefter til din analyse, hvor du sørger for at vise, at du kan bruge netop det, som du redegjorde for. Summa summarum; brug den samme ‘opskrift’ som du gør, når du skriver en opgave.

Herudover kan det være en fordel at have et talepapir med til censor og lærer, hvis du laver en pitch eller en lille resume af din fremlæggelse, så de ved hvor langt du er og hvor du bevæger dig hen ad. For nogle kan det virke uoverskueligt at kigge på en hel til halv side med skreven tekst, og måske uoverskueligtheden ligefrem kan øge nervøsiteten. Her kan det være en fordel at du istedet ‘tegner’ dit talepapir eller fremlæggelse, så du skriver stikord eller korte sætninger og forbinder dem med streger ligesom et mindmap. På den måde glemmer du ikke hvor du skal hen og dine pointer hermed, men giver dig selv plads til at bruge forskellige udtryk, når du øver og sidder til eksamen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *