Studieprofil: Diplomingeniør i bioteknologi ved Professionshøjskolen Absalon

Fakta om uddannelsen

  •         Uddannelses længde: 3½ år
  •         Praktik: En praktikperiode på 5 måneder
  •         Åbent hus: Se mere her. 
  •         Bliv studerende for en dag: Se mere her.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Mikkel Nørmark Jæger er 20 år og er her i 2018 i fuld gang med sit 2. semester som Diplomingeniør i Bioteknologi på Professionshøjskolen i Kalundborg.

Hvorfor valgte du dette studie?

»Det gjorde jeg, fordi jeg har en stor interesse for naturvidenskab og kemi. At jeg arbejdede en del med netop disse fag i gymnasiet gjorde, at jeg opdagede mulighederne for at forfine fx produktion af medikamenter – eller opfinde nyt. Min interesse for mit faglige felt blev i høj grad vakt allerede i gymnasiet.«

Hvad vil du gerne med din uddannelse?

»Jeg vil gerne være – og regner stærkt med at blive – netop diplomingeniør. Efter min bachelorgrad vil jeg gerne tage kandidatgraden, og dermed blive civilingeniør. Med kandidatuddannelsen får jeg endnu flere muligheder, og faktisk også mulighed for større indflydelse, når jeg får et arbejde. Jeg har faktisk en drøm om at kunne lede mine egne projekter og være med til at udvikle i medicinalindustrien.«

Hvorfor valgte du lige netop Professionshøjskolen Absalon?

»Jeg valgte primært Absalon, fordi min uddannelse her har et veludviklet samarbejde med virksomheder. I Kalundborg ligger jo også blandt andet Kalundborg Forsyning, Novo Nordisk og Novozymes, som er spændende virksomheder i forhold til denne uddannelse. Men mit valg handlede også om, at uddannelsesinstitutionen i min optik ligger godt rent geografisk.«

Hvordan oplever du underviserne og undervisningen?

»Noget af det, jeg værdsætter mest ved undervisningen, er faktisk de små hold. Det betyder, at samarbejdet mellem undervisere og studerende er ret specielt og virkelig godt. Det giver mulighed for, at vi studerende kan få ret stor indflydelse. Og det betyder naturligvis også, at der altid er god tid til den enkelte studerende. Der er altid tid til at stille spørgsmål, få tingene forklaret en ekstra gang og få den vejledning i forhold til en opgave, som man har behov for. Det faglige niveau er bestemt højt – og tilpas, synes jeg. Man får det ud af undervisningen, som man forventer og bliver mødt med et tilpas niveau, hvis man selv passer sit ’arbejde’ som studerende.«

Hvordan oplever du studiemiljøet og det sociale på uddannelsen?

»Igen må jeg fremhæve de mindre hold. For de er helt sikkert medvirkende til, at studiemiljøet på vores diplomingeniøruddannelse er særligt tæt og sundt. Vi har virkelig nogle gode og trygge relationer til hinanden. Ligesom vi studerende oplever, at underviserne er støttende og tilgængelige for os, så er vi også hjælpsomme over for hinanden. Der er også en del både faglige og ikke-faglige studieaktiviteter. Vi har blandt andet sammen deltaget i den årlige fodboldturnering for hele Absalon, vi har holdt fredagscafeer og brætspilscafé. Faglige arrangementer er, for min uddannelse, især foredrag. Vi har blandt andet haft Jens Folke, som er kemiker, ude og holde foredrag for os.«

Mikkel, hvad er din egen Top 3 over gode oplevelser i løbet af din uddannelse som diplomingeniør i bioteknologi?

»Hmm, nummer 1 er helt klart, at jeg fra første dag har fået en stemme og indflydelse. Nummer to må være den imødekommenhed, som jeg oplever fra både Absalons ledelse og Kalundborg Kommune i forhold til både sociale og faglige tiltag på uddannelsen. Og den tredje er det nærvær og den faglighed, som underviserne udviser over for os studerende.«

Kan du nævne en oplevelse, som har fået dig til at tænke; ”godt, at jeg valgte denne uddannelse – det er det helt rigtige for mig”?

»Ja. Den oplevelse sidder jeg med hver gang, jeg arbejder på projekter, hvor jeg har adgang til, og samarbejder direkte med, virksomheder. Det er virkelig en stor oplevelse som studerende at komme uden for undervisningslokalerne og arbejde med det, som jo er grunden til, at man har valgt uddannelsen. Det er fedt at arbejde med stoffet i virkeligheden, prøve tingene af og få en bid af det, man gerne vil lave, når man er færdig. Det giver virkelig ’blod på tanden’.«

Hvad skal kommende studerende, i dine øjne, glæde sig mest til?

»De skal glæde sig allermest til det nærvær, de vil møde hos både undervisere og andre studerende – og det sociale liv, de vil opleve på grund af de nære relationer. Og så projekterne med virksomheder i biotekindustrien!«

 

Q & A om uddannelsen Dimplomingeniør i Bioteknologi

Hvorfor skal man tage sig en uddannelse som Diplomingeniør i Bioteknologi?

»Det skal man naturligvis først og fremmest, hvis man interesserer sig for det naturvidenskabelig felt, og især matematik, kemi og i det hele taget bioteknologi. Men man kan også gøre det for at øge sin jobsikkerhed, når man er færdiguddannet. Der er stort behov for flere ingeniører også i fremtiden, så der er stor jobsikkerhed og gode jobmuligheder, hvis man uddanner sig som Diplomingeniør i Bioteknologi. En tredje god grund er, hvis man under sin uddannelse gerne vil arbejde tæt på virkelighedens udfordringer. På Professionhøjskolen Absalons uddannelse som Diplomingeniør i Bioteknologi, har man placeret sig geografisk, så der er helt unikke muligheder for at have et tæt samarbejde med de mange biotekvirksomheder, der er i Kalundborg – og det udnyttes til fulde af både Absalon, undervisere og studerende.«

Hvor vil man komme til at arbejde, hvis man uddanner sig til Diplomingeniør i Bioteknologi?

»Man kan fx komme til at arbejde i biotek-branchen og mere specifikt fx inden for spildevand og energi, medicinal- eller fødevarebranchen. På diplomingeniørstudiet bliver du uddannet i, hvordan du f.eks. kan bruge celler som små fabrikker til produktion af medicin, mad og materialer. Du opbygger erfaring med de bioteknologiske processer, der bl.a. ligger bag rensning af spildevand og omdannelse af affald til bæredygtig energi. Du vil også få viden om, hvordan enzymer produceres og virker, fx at de kan bidrage til at gøre landbrugsjord mere frugtbar, så vi kan brødføde flere mennesker.«

Er man færdiguddannet, når man har bestået sidste eksamen på diplomingeniøruddannelsen?

»Ja, det er man – men man kan også videreuddanne sig.«

Hvor kan man læse til diplomingeniør i bioteknologi?

»Man kan bl.a. læse til diplomingeniør ved Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg. Området er helt unikt på grund af et stærkt og tæt samarbejde med både store og små biotek-virksomheder, som der netop er mange af i Kalundborg – dansk bioteknologis svar på Silicon Valley. Det unikke ligger bl.a. i at semesterprojekter bliver til via samarbejder med virksomhederne, som f.eks. når Novo Nordisk eller Kalundborg Forsyning laver projekter med de studerende, holder gæsteforelæsninger og supervisere i projektforløbene. Uddannelsen kan læses på både dansk og engelsk, så man kommer også til at være tæt på udenlandske studerende. Dette betyder oplagte muligheder for at få sig et internationalt netværk inden for fagområdet.«

 

 

BETALT INDHOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *