Studieprofil; Pædagoguddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon

Fakta om uddannelsen

Uddannelsens længde: 3 ½ år
Praktik: 4 perioder fordelt over 1 år og 3 mdr
Åbent hus: Se mere her
Bliv studerende for en dag: Se mere her

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sofie Ditte Berggren Nielsen læser til pædagog med specialisering inden for social- og specialområdet ved Professionshøjskolen Absalon i Nykøbing Falster. Sofie er 27 år og mor til en lille datter – desuden har Sofie studiejob på Professionshøjskolen Absalon.

Hvorfor valgte du dette studie?

»Det gjorde jeg, fordi jeg gerne ville have et job en dag, hvor jeg kunne gøre noget og være noget for andre, som har det rigtig svært. Det var også derfor jeg valgte at specialisere mig inden for social/specialområdet  på pædagoguddannelsen.«

Hvad er dit drømmejob?

»Oprindeligt, da jeg begyndte på pædagogstudiet, var min forestilling udelukkende at komme ud at arbejde som pædagog i praksis. Min forestilling om et drømmejob dengang var, at jeg skulle ud og hjælpe nogle unge mennesker, som var et rigtigt svært sted i deres liv, fx på et bosted. Men i løbet af min uddannelse udviklede tanken om drømmejobbet sig videre til noget med ledelse eller konsulentarbejde – dog stadig inden for pædagogik. Nu drømmer jeg, først og fremmest, om at læse videre. Når jeg er færdig med min professionsbachelor i pædagogik ved Absalon, vil jeg gerne studere videre på Aalborg Universitet. Her vil jeg læse Læring- og Forandringsprocesser, og det handler i bund og grund om, at jeg har fået øjnene op for, hvor mange flere spændende elementer pædagogisk arbejde rummer.«

Hvorfor valgte du lige netop Professionshøjskolen Absalon?

»Da jeg valgte at studere pædagogik ved Absalon, handlede det i først omgang primært om praktik. Jeg havde fået en kæreste, som jeg vidste, ikke ønskede at bo i fx København. Vi skulle have et barn – og jeg ville gerne læse pædagogik. Derfor blev det på Absalon i Nykøbing Falster, som har vist sig at være det helt rigtige – for både mig og min lille familie. Jeg er nemlig endt med at være rigtig glad for Absalons campus i Nykøbing Falster, fordi der er en meget nærværende atmosfære, nærmest familiær. Derudover har jeg erfaret, og er blevet meget glad for, at jeg valgte Absalon, fordi de har flere campusser, og jeg derfor har kunnet vælge to moduler i Vordingborg, som jeg ikke kunne have fået i Nykøbing, hvilket har givet flere muligheder.«

 Hvordan oplever du underviserne og undervisningen på din uddannelse?

»Underviserne har jeg oplevet som enormt kompetente med stort fokus på de studerendes udvikling og rum for læring. De er utroligt gode til at inddrage os studerende, og det giver en nær relation mellem studerende og undervisere. Det understøttes selvfølgelig, når vi ofte er 20-30 studerende og ikke mellem 50-100 på holdet. Der er en ret stor forskellighed blandt os studerende, hvilket skaber et studie med stor tolerance og respekt for hinanden.«

»Under vores praktikophold er vi også i kontakt med vores undervisere, og på den måde fortsætter undervisningen faktisk, selvom vi er i praktik. Man kan især kalde det undervisning, når vi i løbet af praktikforløbene har studiedage. På disse dage kan man vende sine teoretiske og praktiske overvejelser og udfordringer vi evt. møder i praktikforløbet. Underviserne griber altid bolden og tager udgangspunkt og afsæt i vores situation, og de er gode til at sætte sig i vores sted. Vores oplevelse er ofte at vores undervisere lægger flere ressourcer i arbejdet, end man nok ville forvente.«

Hvordan kan du mærke, at du bliver klædt godt på til at håndtere de svære situationer, man unægtelig støder ind i som social-/specialpædagog?

»Der, hvor det bliver virkelig tydeligt for mig, at jeg er godt klædt på, er naturligvis når jeg er i praktik. Her får jeg simpelthen prøvet af, om det jeg har lært i skolen holder i praksis. Det fede ved denne uddannelse er jo, at der er 4 perioder med praktik. Her bliver man især bekræftet i, at man rent faktisk er klædt på til at håndtere de forskellige situationer, som man kan risikere at stå i, når man som færdiguddannet pædagog kommer i arbejde. Ud over det praktiske, har jeg med tiden fundet ud af, at pædagoguddannelsen er ret tung teoretisk. Den er ikke uoverskueligt teori-tung, men man får langt mere baggrund for handlemuligheder som pædagog, end jeg havde regnet med.«

»Det kom blandt andet bag på mig, at jeg skulle lære om ting som videnskabsteori, didaktik og forskellige modeller. Jeg er også blevet tilbudt at deltage i et forskningsprojekt i udlandet, som blandt andet omhandler incest og senfølgerne af incest. Det takkede jeg ja til – sammen med en studiekammerat. Projektet er endt med at danne baggrund for vores bachelorprojekt, så det har jo vist sig ganske relevant for resten af vores uddannelse… og har helt sikker tåbnet mine øjne for, hvor mange facetter der i pædagogik som fag.«

Hvordan oplever du studiemiljøet og det sociale på uddannelsen?

»Jeg oplever bestemt studiemiljøet og det sociale liv på uddannelsen som godt. Jeg oplever, at der er plads til alle, og det giver rig mulighed for at skabe gode relationer. Fx er der en ret stor aldersforskel, idet nogle studerende kommer lige fra gymnasiet og andre har mange års erhvervserfaring og derfor er sidst i 40’erne. Men det gør ikke noget, for vi har fagligheden til fælles, som binder os sammen og skaber et fælles interessefelt, som gør aldersforskellen ligegyldig. Og så har vi selvfølgelig fredagsbar, kaffebar og forskellige events, som skaber rum for at få dette fællesskab til at lykkes.«

Top 3 gode oplevelser du har haft på uddannelsen?

»Den bedste oplevelse, jeg har haft i min studietid er, at jeg har mødt mennesker, som jeg kommer helt vildt godt ud af det med – men som jeg slet ikke ellers ville have lært at kende.«

»På plads nummer to kommer helt klart forskningsprojektet  og de faglige udfordringer i forbindelse med det, som jeg er blevet involveret i. At deltage i det, har givet mig nogle helt andre faglige muligheder.«

»På tredjepladsen må jeg være lidt mere generel. Det er nemlig øjenåbneren i det, at min uddannelse er så meget mere – og indeholder så meget mere – end jeg troede. Den specifikke oplevelse, der åbnede mine øjne for dette, var mit andet praktikforløb i Guldborgsund Kommune på et bosted med 6 borgere. Jeg fandt i løbet af praktikforløbet ud af, hvor mange andre elementer og facetter der er i pædagogisk arbejde. Jeg kalder det en øjenåbner, fordi det åbnede mine øjne for, hvor stort et fagligt felt, jeg rent faktisk er landet i og hvor mange nuancer og elementer, det indeholder.«

Hvad skal kommende pædagogstuderende glæde sig til ved at skulle begynde på uddannelsen?

»Man skal helt klart se frem til en uddannelse, hvor man ikke kun bliver udfordret fagligt, men også personligt. Når jeg ser tilbage på mine tre år på pædagoguddannelsen, så ser jeg nærmest de tre år som en dannelsesrejse. Når man læser til pædagog, så kommer man som studerende faktisk på en rejse, hvor man finder ud af, hvem er man selv er og på hvilke måder man kan og vil være noget for andre mennesker. Man lærer sig selv helt vildt godt at kende! Og så synes jeg også, at man skal glæde sig til en alsidig uddannelse, fordi det er en mulighed at se den som en akademisk uddannelse, men det er ikke en nødvendighed at gøre det. Man kan selv forme sin uddannelse ret meget, både i indhold, retning og længde.«

Q&A Fakta om pædagoguddannelsen

Hvorfor skal man vælge pædagoguddannelsen?

»Det skal man, hvis man gerne vil gøre en forskel for andre mennesker – børn, unge eller voksne. Hvis man ønsker at være med til at skabe en ’udviklende hverdag’ for mennesker, hvor man ’bygger bro’ mellem det enkelte menneske, daginstitution, skole, fritidsordning, bosted og samfundet.«

Hvor kommer man til at arbejde, hvis man uddanner sig til pædagog?

»Der er et utal af mulige arbejdspladser, når man er færdiguddannet pædagog. Mulighederne afhænger af, hvilket speciale man vælger. Specialiseringsmulighederne er dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik. De mest almindelige muligheder er daginstitutioner, skoler, fritidsordninger samt bosteder for børn og unge. Herudover er der dog en række andre mere specialiserede muligheder som fx dagplejepædagog, konsulentstillinger, stillinger i SSP og andre kommunale stillinger samt stillinger i non-profit organisationer.«

Er man færdiguddannet, når man har bestået sin sidste eksamen som pædagog?

»Ja, det er man. Når den sidste eksamen er bestået, kan man gå ud og arbejde som pædagog. Men man kan også videreuddanne sig på en række universiteter og tage en kandidatgrad eller en diplomuddannelse.«

Hvor kan man læse til pædagog?

»Det kan man blandt andet på fire af Professionshøjskolen Absalons campusser, nemlig Nykøbing Falster, Slagelse, Roskilde og Vordingborg. På Professionshøjskolen Absalon kan du læse til pædagog ved normalt fremmøde, e-læring eller med merit. Man kan søge merit, hvis man har mindst 5 års erfaring med pædagogisk erhvervsarbejde. I så fald kan man færdiggøre uddannelsen på 3 år, hvoraf de to år er på deltid.«

Hvordan bliver man optaget på pædagoguddannelsen?

»Man kan søge ind på pædagoguddannelsen gennem både kvote 1 og kvote 2. Søger man gennem kvote 1, skal man have afsluttet en gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) eller gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF). Søger man gennem Kvote 2, kan man enten have en anden relevant uddannelse som fx PAU, PGU eller en SOSU-uddannelse. Herudover kan man blive optaget på pædagoguddannelsen gennem Kvote 2, hvis man har bestået relevante fag på gymnasialt niveau. Du kan læse mere om de kravene her

Hvordan foregår undervisningen på pædagoguddannelsen?

»På pædagoguddannelsen skal du både bruge hoved og krop. Som studerende vil du få sparring fra vores undervisere, der følger dig tæt gennem hele uddannelsen.«

»I undervisningen lærer du at omsætte teori til praksis gennem konkrete faglige aktiviteter. En del af undervisningen er f.eks. centreret om fysisk og æstetisk-kreative aktiviteter, som du først prøver på egen krop og derefter på andre i din praktik.«

 

 

 

BETALT INDHOLD

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *