Studieprofil; Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsens længde: 3 ½ år
Praktik: 28 uger fordelt på 4 perioder
Åbent hus: Den 4. juni 2019
Prøv også at blive studerende for en dag. Læs mere her

Navn: Nanna Jensen
Alder: 23
Bopæl: Næstved

Nanna, hvorfor valgte du dette studie?

Det gjorde jeg egentlig, fordi jeg altid har haft et stort ønske om at arbejde med mennesker – og så nævnte min mor jobbet som ergoterapeut. Da hun gjorde det, undersøgte jeg, hvad uddannelsen og arbejdet går ud på… Jeg synes, at det er interessant at tale med nye mennesker, hjælpe dem til at blive så stærke som muligt, både mentalt og fysisk… at hjælpe dem til at blive den bedste udgave af sig selv. En ergoterapeuts arbejde handler jo meget om, at hjælpe andre mennesker med at blive så selvhjulpne som muligt. Ergoterapeuters behandling er for mange mennesker motiverende, fordi vi træner i aktiviteter, som de selv finder interessante og meningsfulde i deres hverdag.

Hvad er dit drømmejob?

»Jeg har to drømmescenarier for når jeg er færdig med min uddannelse. Mit ene drømmejob er at arbejde som ergoterapeut på et plejecenter. Det handler blandt andet om rehabilitering i form af madlavning, rengøring og generelt sørge for at ”holde hjemmehjælpen for døren”. Det betyder nemlig, at borgerne bliver selvhjulpne som muligt, og det giver dem mere selvtillid og glæde i den sidste del af deres liv. Denne form for job kræver blandt andet, at man kender borgerne godt for at kunne hjælpe dem. Og det er jo meget det med at arbejde tæt med andre mennesker og hjælpe dem, som jeg så gerne vil.«

»Mit andet drømmejob er at arbejde med børn. Her arbejder man meget med sanseintegration. Det er også et ønskejob for mig, fordi det er udfordrende at kommunikere med børn og opnå et samarbejde med dem, som styrker dem både psykisk og fysisk. Når man arbejder med især små børn, så kræver det at behandlingen skal kunne integreres i deres leg, fordi det skal passe til deres hverdag. Det synes jeg også er utroligt spændende. Og så er det jo fantastisk at kunne hjælpe dem godt på vej i deres videre lange liv.«

Hvorfor valgte du netop Professionshøjskolen Absalon?

»Jeg bor selv i Næstved, og Absalon tilbyder ergoteapeutuddannelsen her, så det var første skridt på min vej mod Absalon. Mine veninder i København drømte om, at jeg ville vælge en uddannelse i København. Men da jeg jo bor i Næstved, gav det ikke så meget mening for mig at studere i København. Senere fandt jeg ud af, at Absalon er kendt for at have meget klasseundervisning, og meget praktisk undervisning, hvilket passer rigtig godt til mig, da jeg skal have det faglige stof i hænderne for at forstå det… og til tider har jeg også brug for at føre en dialog med underviseren om selve emnet.«

Hvordan er underviserne og undervisningen på din uddannelse?

»Underviserne på ergoterapeutuddannelsen er meget kompetente, og de står altid til rådighed i mange forskellige sammenhænge. Det gælder fx både, hvis man er i tvivl om noget man har læst, noget der er blevet gennemgået i undervisningen, i forhold til praktik – eller en opgave der skal skrives. Blandt andet på grund af de forskellige personlige undervisningsformer får man ofte en ret nær relation til mange undervisere, hvilket gør undervisningen mere nærværende og levende.«

»Vi har også en del praktisk undervisning med blandt andre eksterne undervisere – her tester vi  fx behandlinger på hinanden. Sommetider fungerer spil også som undervisning, ligesom vi ind imellem afprøver ergoterapeutiske redskaber af som vi skal bruge i praksis. På et tidspunkt har vi også haft en workshop i forhold til borgere med neurologiske problemer, hvilket afsluttede vores undervisning i samme emne rigtig godt, da man kan bruge teorien til andre dele af ergoterapien.«

»Jeg er meget glad for både de forskelligartede undervisningsformer, men jeg er også bare glad for, at der ikke er så mange forelæsninger. Jeg synes også, at det er positivt med de mange forskellige undervisere, fordi det giver forskellige vinkler på faget – og underviserne gør brug af praktiske eksempler, de selv har oplevet.«

Hvordan er studiemiljøet og det sociale på uddannelsen?

»Jeg synes, at studiemiljøet på min uddannelse er rigtig hyggeligt og sundt. Her er plads til alle, uanset hvilken alder man har, hvilket køn eller interesser man har. Vi har fire sundhedsfaglige uddannelser og en administrativ uddannelse i Næstved, hvilket giver en god dynamik. Vi har til tider tværfaglige dage, hvor vi lærer hinanden at kende på tværs og lærer lidt om de andre uddannelser…  og hvordan vi kommer til at samarbejde i praksis. Vores fredagsbar er også på tværs af både uddannelser og semestre. Og til vores julefrokost i år var alle fra campus også velkommen.«

Top tre gode oplevelser du har haft på uddannelsen?

»Nummer et er helt klart min første uge på ergoterapeutuddannelsen. Her mødte jeg min klasse og underviserne. Det gav en dejlig ro i maven, fordi man oplevede at passe ind, vi har jo alle samme interesse i mennesker, og ergoterapien i sig selv.«

»Nummer to må være mine oplevelser som tutor og ambassadør for Absalon. Det har givet mig et godt netværk, både på mit eget og andre campusser.«

»Nummer tre er at vi havde en børneergoterapeut som fjernunderviser. Hun er den mest kompetente børneergoterapeut, jeg har mødt, og hun har virkelig sat nogle tanker igang hos alle i klassen. Blandt andet i forhold til jobmuligheder, men også i forhold til vores forståelse af børn – og hvor vigtigt sansning er for alle mennesker.«

Hvad skal kommende ergoterapeutstuderende glæde sig til?

»De skal mest af alt glæde sig til fællesskabet. Det er skønt med medstuderende, fordi man har fælles interesser. De skal også glæde sig til at opdage, hvor mange fede jobmuligheder, der rent faktisk venter dem – og hvor vigtigt et fag ergoterapi faget er. Og er man en kreativ sjæl, som jeg er, kan man roligt glæde sig til at kunne bruge sin kreativitet rigtig meget, i form af nytænkning i behandlinger.«

Q&A Fakta om ergoterapeutuddaannelsen

Hvorfor skal man vælge ergoterapeutuddannelsen?

»Det skal man, hvis man ønsker at bruge sit professionelle liv på at gøre en forskel i andre menneskers hverdag – især børn eller ældre. Som ergoterapeut støtter og vejleder man især børn og ældre mennesker, så de bliver mere selvhjulpne i deres hverdag og får en større bevægelsesfrihed.«

Hvor kommer man til at arbejde, hvis man uddanner sig til ergoterapeut?

»Der er et utroligt antal muligheder i forhold til arbejdspladser. Mange jobmuligheder er naturligvis i en eller anden forbindelse med sundhedssektoren. En stor del ergoterapeuter arbejder altså eksempelvis på hospitaler, på psykiatriske afdelinger, på plejecentre eller kommunalt i samarbejde med sundhedsplejen.«

Er man færdiguddannet, når man har overstået sin sidste eksamen som ergoterapeut?

»Ja, det er man. Når den sidste eksamen er bestået, så kan man frit bevæge sig ud og søge de jobs, man har størst interesse i som ergoterapeut. Men som færdiguddannet ergoterapeut har du også mulighed for at videreuddanne dig, eksempelvis med en diplomuddannelse.«

Hvor kan man læse til ergoterapeut?

»Det kan man blandt andet på Professionshøjskolen Absalons campus i Næstved. På ergoterapeutuddannelsen vil du møde mange forskellige undervisningsformer. Du vil blandt andet opleve studiebesøg på ergoterautarbejdspladser, virtuel undervisning, praktiske øvelser og aktivitetsfag. Desuden har du selv en del indflydelse på, hvordan din uddannelsestid skal formes. Eksempelvis kan du vælge at tage en del af din uddannelse i udlandet.«

Hvordan bliver man optaget på ergoterautuddannelsen?

»Ligesom med så mange andre uddannelser, er det muligt at søge ind på ergoterpeutuddannelsen gennem både kvote 1 og kvote 2. Søger du ind gennem kvote 1, skal du have afsluttet en studentereksamen (STX, HF, HTX, EUX eller HHX) – eller alternativt gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede – GIF. Ønsker du at søge ind gennem kvote 2, har du mange muligheder. Det kan eksempelvis være, at du har en anden relevant uddannelse, såsom PAU, PGU eller en SOSU-uddannelse. Men det kan også være, at du har relevant erhvervserfaring eller på anden vis har erhvervet dig erfaring, som er relevant i forhold til dette uddannelsesområde.«

Du kan læse mere her.

Hvordan foregår undervisningen på ergoterapeutuddannelsen?

»Undervisningsformen på ergoterapeutuddannlsen er utroligt varieret. Som ergoterapeutstuderende stifter man bekendtskab med både klassisk holdundervisning og forelæsninger, men man møder også virtuel undervisning og projektarbejde, ligesom man vil opleve lidt mere eksotiske arbejdsformer såsom praktiske øvelser, aktivitetsfag og studiebesøg.«

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *