1. Sådan kommer du godt igennem gymnasiet

Foredraget er primært tænkt til elever på EUX, HTX, HHX, STX, HF, 

 • Kort om studiemetoder √
 • Fakta om livet som gymnasieelev √
 • Sandt og falsk om lektielæsning √
 • En virkelig historie om stress i gymnasiet √
 • School – life balance √

Når du går hjem fra foredraget har du fået:

 • Værktøjer til lektielæsning/opgaveskrivning √
 • Værktøjer til balancen imellem skole og liv √
 • Tips til at nedsætte stressniveauet √

Pris 

Grupper 2-10 personer: 3000 kr.

Grupper 10-30 personer: 4000 kr.

Skoler, efterskoler og biblioteker samt andre offentlige institutioner: 6000 kr.

– Hertil lægges transportomkostninger

2. Støt dit store barn

Foredraget er primært tænkt til forældre med elever på EUX, HTX, HHX, STX, HF, 

 • Viden om gymnasiet op til 90’erne √
 • Viden om gymnasiet efter 00’erne √
 • Viden om lektie- og opgavesituationen i dagens gymnasium √
 • Hjælp til at give dit barn en balanceret indstilling til karakter √
 • Fakta om stress √
 • En virkelig historie om stress i gymnasiet √

Når du går hjem fra foredraget har du fået:

 • Tips til at signalere ro frem for pres √
 • Tips til dit barns lektiselæsning og opgaveskrivning √
 • Konkrete værktøjer √
 • Evnen til at spotte stress hos dit barn √

Pris 

Grupper 2-10 personer: 3000 kr.

Grupper 10-30 personer: 4000 kr.

Skoler, efterskoler og biblioteker samt andre offentlige institutioner: 6000 kr.

– Hertil lægges transportomkostninger

3. Studiemetoder

Foredraget er tænkt til lærer såvel som elever på alle ungdomsuddannelser, efterskoler og 10. klassescentre. 

 • Viden om hvad der forventes af eleven i hverdagen √
 • Viden om læse- og skriveformål √
 • Viden om hjernens værdi √
 • Viden til at afkode faglige forventninger √

Når du går hjem fra foredraget har du fået:

 • Teknikker til at blive organiseret √
 • Husketeknikker √
 • Læsestrategier √

Pris 

Grupper 2-10 personer: 3000 kr.

Grupper 10-30 personer: 4000 kr.

Skoler, efterskoler og biblioteker samt andre offentlige institutioner: 6000 kr.

– Hertil lægges transportomkostninger

4. Workshop: studiemetoder

Workshoppen er tænkt til lærer såvel som elever på alle ungdomsuddannelser, efterskoler og 10. klassescentre. 

Når du går hjem har du arbejdet praktisk med:

 • Du har valgt din metode til at blive organiseret √
 • Husketeknikker √
 • Læsestrategier √
 • Noteteknikker √
 • Repetitionsteknikker √
 • Værktøjer til at afkode formålet med at læse/skrive en opgave √
 • At få en hverdag med overblik

Husk at medbringe et par lærerbøger, computer og skriveredskaber.

Pris 

Grupper 2-10 personer: 3000 kr.

Grupper 10-30 personer: 4000 kr.

Skoler, efterskoler og biblioteker samt andre offentlige insitutioner: 6000 kr.

– Hertil lægges transportomkostninger