Christine

Christine er medstifter af og skribent her på Skoleogliv.dk og skriver primært indlæg til de studerende – på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Til hverdag studerer hun erhvervsøkonomi og psykologi på CBS. Efter, i 2014, at være blevet student, tog Christine et sabbatår. Det år blev brugt på at arbejde og rejse rundt på egen hånd i Asien. Efter et par år på CBS, skal det næste halve år bruges på at studere et semester i San Diego, USA.

Christines interesse for og engagement i det, vi her på skoleogliv.dk skriver om, skal spores tilbage til hendes gymnasietid. Da Christine kom i gymnasiet, meldte karakter-presset sig, og det resulterede til sidst i, at hun i 2.g fik stress. Med hjælp fra venner, familie og psykolog fik hun huen på med et rigtig flot snit, trods sin sygdom. Du kan læse mere om Christines stressperiode her. Christine begyndte at se, hvordan mange af hendes medstuderende og venner også, i højere eller lavere grad, i hverdagen kæmpede med et press. Presset om ‘gode’ karakterer er tydeligst, men især når de rigtige karakterer ikke opnås, kan det vælte de studerendes verden. I de rigtige karakterer, eller manglen på dem, ligger et pres i forhold til at få den rigtige uddannelse (og dermed det “rigtige” liv), men også i forhold til at “være en succes” socialt, altså i andres øjne. At være en succes socialt indebærer ofte at fremstå god og perfekt udadtil, samtidig med at være på de sociale medier 24 timer i døgnet – i frygt for at misse noget. Christine oplever, hvordan forholdet til karakterer og pres ofte er usundt og unaturligt, hvilket dræner de studerende frem for at skabe motivation og udvikling, fagligt og menneskelig.

Christines erfaringer med sig selv og venner, veninder og søskende i uddannelsessystemet, har skabt et behov for at tale højt om det liv, som mange i hendes generation lever – om at mange studerende faktisk mistrives. Hun vil bruge egne og andres erfaringer, sin teoretiske baggrund og værktøjer til at skabe et rum, der kan lette presset. Forsøge at fjerne fokus fra det perfekte og i stedet rette fokus mod at leve livet.

 

Caroline

Den ene af de to stiftere af Skoleogliv.dk og den primære skribent på vores indlæg til forældre, er mor til to og cand. mag. i dansk og engelsk – med en overbygning i kommunikation. Caroline er mor til en teenager og en tredjeklasses-elev, og hun har brugt hele sit professionelle voksenliv – sammenlagt 20 år – i undervisningsverden. Caroline har undervist på alt fra aftenskoler, over SOSU-uddannelser og i folkeskolen til flere forskellige ungdomsuddannelser. De sidste 7 år har hun arbejdet som gymnasielærer på den samme skole. Desuden holder hun foredrag, laver workshops og har tidligere arbejdet i børne-/daginstitutioner.

Carolines ønske om at starte Skoleogliv.dk og engagere sig i at skrive og tale om vores emner her på siden, er opstået netop på baggrund af sin erfaring fra skoleverdenen – både privat som mor og fagligt som lærer og underviser. Især igennem de senere år har Caroline observeret en stærk stigning af elever, der føler sig presset og stressede, både socialt og fagligt. Socialt i forhold til positionering i popularitetshierarkiet, stærkt understøttet af de sociale medier, som også fylder i undervisningen på skolerne. Fagligt i forhold til egne, samfundets og familiens forventninger til, hvad den enkelte elev kan præstere. Og som en tredje ting er den enkelte elevs faglige positionering så ovenikøbet begyndt at indvirke på elevens evne til at positionere sig socialt.

Som mor til to børn i folkeskolen har Caroline også oplevet en stigning i forhold til, hvad helt små børn skal kunne. Helt ned i børnehaven er der lærerplaner og mål, som børn skal opfylde. Folkeskolereformen betyder at børnene har længere skoledage.  De skal i samarbejde med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) allerede i 6 klasse begynde at tage stilling til hvad de vil bruge resten af livet til, og antallet af fritidsinteresser hos mindre skolebørn er steget igennem de senere år… Spørgsmålet børn imellem er efterhånden sjældent; ”hvad går du til?” men derimod ”hvor mange ting går du til?”. Jo mere man laver, jo mere interessant er man –  jo mere er man værd.

Da Århus Universitet så i 2017 kom med en rapport som understøttede Carolines observationer om, hvordan de unge på ungdomsuddannelserne har det, hvordan de unges hverdag ser ud og hvad den er præget af, endte hun med at tænke; “nok med at observere og tænke over det, nu må du gøre noget ved det.” Og det gør hun så her.

Målet er inspiration til forældre til skolebørn og unge under uddannelse. Inspiration til en lettere, sjovere og mindre presset hverdag. Inspiration til leg og læring, flere smil, sundhed og meget mere af det gode. Vi ønsker også at tilbyde værktøjer til netop at skabe mere leg og læring, mere sundhed, mindre pres og at gå imod strømmen, som p.t. stiler mod præstationer, at nå op i hierarkiet og det, som Emilia van Hauen så fint kalder ”succestyranniet”.

 

 

– velkommen til siden! Gå gerne på opdagelse i vores indlæg, artikler, anmeldelser og foredrag ☺