Ideen til dette  webmagasin er opstået på baggrund af erfaringer med elever, studerende og forældre, som føler sig stresset over det pres, der ligger på nutidens børn og unge. Magasinet har to perspektiver på området, emnerne vil blive set med og beskrevet med både børnenes / de unges og forældrenes øjne. Vores oplevelser har medført en undren over, hvor lidt viden og forståelse, der er på hver side af uddannelsesinstitutionernes “mure”.

Vi er to skribenter på siden med hver vores baggrund for at italesætte netop disse emner.
Den første skribent er læreren, mentoren og moren. Efter mange års undervisningserfaring bliver det tydeligere og tydeligere, hvordan de unge føler sig presset over at skulle præstere med bl.a. topkarakterer. Som mentor for eleverne opleves det, hvordan presset kommer fra samfundet og de høje karaktergennemsnit på videregående uddannelser, samt hjemmefronten, hvor forældrene ikke altid forstår, hvordan det er at uddanne sig i dag.Hun ved også, hvordan det er at sidde som forælder og vide, hvad det kræver af børn og unge at få succes, samtidig med, at man ikke ønsker at presse sit barn.

Den anden skribent er den studerendeChristine fik stress i gymnasiet og har på egen krop mærket, hvordan både fysiske og mentale symptomer tager over. Som studerende kan hun fortælle om, hvordan gymnasiet opleves af unge og hvilke tanker, der følger med en sygdom som stress. I dag læser Christine Erhvervsøkonomi og Psykologi på CBS, hvor hun får yderlig viden og teoretisk baggrund omkring vores forhold til pres, stress og hinanden generelt. Christine vil også bidrage med de positive sider af at være studerende i dag – de fylder nemlig i dag langt mere end det negative og følelsen af pres. Der vil altså være en meget positiv vinkel på det det at være ung og under uddannelse.

Magasinet skal samle erfaringer, viden, ideer og materiale til både gymnasieelever samt studerende på vidergående uddannelser, såvel som deres  forældre.

Vi håber, at mange vil nyde godt af siden.

Mange hilsner C&C.